ОБРЕДЕН ДОМ – КЪРДЖАЛИ РАБОТИ ДЕНОНОЩНО ЗА ВАС

 

0887 675 607 ; 0888 574 285 ; 0885 881 191 ;
0879 998 780 ; 0361 / 6 26 97; 6 26 98


ОБРЕДЕН ДОМ – КЪРДЖАЛИ извършва тържествено, в празнична обстановка, сключване на граждански бракове в ритуалната сватбена зала на Обреден дом - Кърджали.

 

Предлагаме наблюдение с IP камери от всяка точка на света

 

Възползвайте се и от организация на сватбени тържества в област Кърджали по желание  на клиента в празнични и почивни дни.

 

 

 

За да бъде законен, гражданският брак трябва да бъде сключен в ритуалната сватбена зала на съответната община, която сте избрали за узаконяване на вашия съюз и пред длъжностно лице по гражданско състояние /ДЛГС/.
Такова лице е кметът на съответната община или упълномощено от него лице.

При нас – в ОБРЕДЕН ДОМ - КЪРДЖАЛИ се прави избор на ритуал, резервация на ден и час за церемонията по сключване на граждански брак в нашата сватбена зала.  Добре е резервацията за тържествено сключване на граждански брак в празничен ден да бъде направена 30 дни предварително.
Минимум 3-5 дни преди датата на сключване на брака,  ОБРЕДЕН ДОМ - КЪРДЖАЛИ издава Заявка – уведомление до отдел ГРАО в община Кърджали за встъпване в брак на съответните лица. 
Заявлението за встъпване в брак се подава в отдел ГРАО в стая №106 на община Кърджали,  където се попълва декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак, заявява се желанието на младоженците да запазят своето фамилно име или да вземат фамилното име на своя съпруг/а/, или да добавят фамилното име на съпруга/та/ си към своето, вписват се имената на кумовете.

 

    

 

Необходими документи за отдел ГРАО, стая №106 на община Кърджали: 
Чл. 9. /1/ Всеки от встъпващите в брак представя на длъжностното лице по гражданското състояние:
1. Декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7;
2. Медицинско свидетелство, че не страда от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3;
3. Декларация, че е осведомен за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3.
/2/ Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

 

  

   

    

В деня на Вашата сватба трябва да бъдете в сватбената зала на ОБРЕДЕН ДОМ - КЪРДЖАЛИ заедно с кумовете си малко преди определения час.
Между 10 и 20 минути по-рано.

 

Необходимо е да носите със себе си:
  « Сватбени пръстени /халки/ - 2 бр.
  « Ритуални чаши – 2 бр.  и шампанско – 1 бр.
  « Сладка погача – 1 бр.,  мед и купичка – 1 бр.

    

  

    

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Заявка-уведомление за сключване на граждански брак: образец

 

ОЧАКВАМЕ ВИ В СВАТБЕНАТА ЗАЛА НА ОБРЕДЕН ДОМ - КЪРДЖАЛИ